Om oss

Köpings Kennelklubb KAK bildades 14 november 1988, med godkännande av Västmanlands Kennelklubb, av Lars Högman och Inga-Britta Larsson. Till att börja med hölls Drive in utställningar och när sedan en liten klubbstuga kunde hyras hölls även kurser och lydnadsprov.

Vår nuvarande klubbstuga ligger i Lundby, Kolsva, vägbeskrivning nedan:

  • Från Köping: Kör väg 250 mot Fagersta, inne i Kolsva ta höger i 4-vägskorsning mot Odensvi, röd klubbstuga och inhägnad plan på vänster sida efter ca 2 km

  • Från Fagersta: Kör väg 250 mot Köping/Kolsva, inne i Kolsva ta vänster i 4-vägskorsning mot Odensvi, röd klubbstuga och inhägnad plan på vänster sida efter ca 2 km

  • GPS-kordinater: N 59º 36.578′ E 015º 52.929′

Vid klubbstugan anordnas två utställningar varje år och de flesta av våra kurser och träningar är förlagda dit.

SKK stadgar för lokal kennelklubb återfinns på sid 29-36 i följande SKK dokument: Stadgar för Svenska Kennelklubben, samt länsklubb och lokal kennelklubb


Medlemsavgift 2024

Medlemsavgiften är 150 kr/medlem eller 200 kr/familj (man väljer det som passar bäst) och avser 1 januari – 31 december varje år. , Du får förtur och lägre avgift (om de inte är gratis för medlemmar) till våra föreläsningar och andra aktiviteter, tillgång till vår träningsplan när det inte pågår aktivitet på denna samt allmän träning en dag per vecka under kurssäsong. Vårt bankgironummer är 896-2185, swish 123 290 36 15

Förutom att nå oss på våra telefonnummer nedan går det bra att skicka e-post till  kennelklubb@koping.net

Medlemmar får gärna skänka priser till utställningar och hjälpa till vid dessa och även vid andra arrangemang.

Styrelse 2024

Ordförande / web & utställningsansvarig Mea Gustafsson                                     Telenr: 070-5644615  mea.gustafsson@gmail.com
 Vice ordförande/Utbildningsansvarig/ Ledamot Ingrid Ahlgren                                         076-8192121   ninni.ahl@hotmail.com
Kassör/Ledamot Madeleine Bergendahl                           0221-50020, 070-3255558       kennelpopup@gmail.com
Sekreterare / utbildningsansvarig /utställningsansvarig/  Ledamot Ann-Christine Andersson                     070-4335292  anki7005@gmail.com
Ledamot Yvonne Berglund                                       076-0465077
Utbildningsansvarig/Ledamot Jenny Lahti                                               073-8146447  jlahti1981@gmail.com
Ledamot Bengt Andersson                                     070-4937558
Suppleant Anna-Stina Pettersson                            073-546364    hucksta11@hotmail.com
Suppleant Helena Wågenberg                                  070-2502446

Revisorer 2022

Revisor Birgitte Eriksson
Revisorssuppleant Camilla Askrot

Instruktörer 2024

Ingrid Ahlgren                                               076-8192121   ninni.ahl@hotmail.com
Ann-Christine Andersson                            070-4335292    anki7005@gmail.com
Jenny Lahti                                                   073-8146447  jlahti1981@gmail.com

Valberedning 2023

Sammankallande Gunnel Jansson 073-3903101
 Vakant