Du visar för närvarande Anmälningstiden till utställlningen förlängd till 20 oktober

Anmälningstiden till utställlningen förlängd till 20 oktober

Du kan fortfarande anmäla dig och din hund till vår utställning 27 oktober i Köpings tennishall!

Anmälningstiden förlängd till och med 20 oktober kl 12 – endast web-anmälan gäller!