Du visar för närvarande Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

Klubbar som haft sina årsmöten under 2020 har enligt Svenska kennelklubben generell dispens att skjuta på årsmötet 2021 och istället genomföra det 2022. Dispensen gäller om revisorerna inte anmärkt på styrelsens förvaltning av klubben. Ett beslut att skjuta upp årsmötet innebär att alla mandattider i klubben förlängs med ett år.

Vi har därför beslutat att skjuta upp vårt årsmöte till 2022 och nuvarande styrelse, revisorer och valberedning sitter alltså kvar under 2021.