Du visar för närvarande Efter årsmötet

Efter årsmötet

Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen under Klubbinfo.

Vi ser fram mot ett nytt härligt år med kurser och andra allmänna aktiviteter för dig och din hund och ett par utställningar givetvis! Glöm inte betala medlemsavgiften för 2023!

Vi vill redan nu informera om planerad städdag på klubben den 14 maj kl 10, alla välkomna för att vårstäda. Vi avslutar dagen med grillning.