Du visar för närvarande Inofficiell utställning

Inofficiell utställning

Köpings Kennelklubb KAK

Inbjuder till
Inofficiell utställning, Lundby, Kolsva
Söndagen den 2 juni 2024
Alla raser från 4 månader

Domare: Anne-Chaterine Edoff grupp 1, 2, 3, 5, 8
Sonny Ström grupp 4/6, 7, 9, 10

Reservation för eventuella domarändringar.

Klasser: Valp 4 – 6 mån och 6 – 9 mån. Vuxen från 9 mån. Veteran från 8 år.

Anmälningsavgift: 275 kr för valp, vuxen och veteran.
Anmälan: via SKK:s internetanmälan.
Per post: Mea Gustafsson, Stationsv 3, 731 11 Kolsva. Använd SKK:s blankett.
Via mejl: mea.gustafsson@gmail.com
Vid anmälan per post eller via mejl ange vid betalning av anmälningsavgiften hundens reg-nr och namn, insätts på bankgiro 896-2185.
Sista anmälnings- och betalningsdag är 20 maj. Anmälan kan göras fram till kl 12.

Nummerlapp/PM Nummerlapp och PM får du via mejl. PM kommer även att finnas på vår hemsida www.kopingskennelklubbkak.se. Om du ej kan skriva ut nummerlapp kan du hämta i sekretariatet.
Medtag registreringsbevis och giltigt vaccinationsintyg.

Information: Ann-Christine Andersson 070 – 433 52 92
Mea Gustafsson 070 – 564 46 15

Adress: Lundby 5, Kolsva
Servering: Finns .
Välkomna!