Styrelse 2022

Styrelse 2022

Vi välkomnar de nya styrelseledamöterna och ser fram mot årets aktiviteter

Vi vill också tacka de avgående styrelseledamöterna för det engagemang och den tid de ägnat åt klubbens verksamhet. Ett särskilt tack till Margaretha Hoflin som varit en uppskattad instruktör i klubben och hållit intressanta och roliga kurser!

Kontaktuppgifter till nuvarande styrelse hittar du under Klubbinfo.