Kallelse till årsmöte söndag 13 mars 2022 kl 15

Kallelse till Köpings kennelklubb KAK:s årsmöte söndag 13 mars 2022 kl 15.

Plats: Klubbstugan, Lundby, Kolsva.

Önskar du årsmöteshandlingar innan årsmötet, vänligen kontakta Mea Gustafsson, mea.gustafsson@gmail.com.

Anmälan om övrigt ärende som medlem önskar ska tas upp på årsmötet ska vara klubben tillhanda skriftligt senast 20 feb 2022. (mea.gustafsson@gmail.com)